კონტაქტი

სურათი 1 პოზიცია 1200x150 - 350 ლარი | 1 თვე
სურათი 2 პოზიცია 1200x150 - 300 ლარი | 1 თვე
სურათი 3 პოზიცია 1200x150 - 250 ლარი | 1 თვე
სურათი 4 ფილმის გვერდი პოზიცია 1200x150 - 400 ლარი | 1 თვე

ფილმი პრე როლი | 1-7წმ | 700 ლარი | 1 თვე
ფილმი პრე როლი | 7-15წმ | 900 ლარი | 1 თვე
ფილმი პრე როლი | 15-30წმ | 1100ლარი | 1 თვე

მილიონი ჩვენება 
Phone number +995 5995 56 20 21