კონტაქტი

სურათი 1 პოზიცია 1200x150 - 600 ლარი
სურათი 2 პოზიცია 1200x150 - 500 ლარი
სურათი 3 პოზიცია 1200x150 - 300 ლარი
სურათი 4 ფილმის გვერდი პოზიცია 1200x150 - 600 ლარი

ფილმი პრე როლი | 1-7წმ | 1100 ლარი
ფილმი პრე როლი | 7-15წმ | 1500 ლარი
ფილმი პრე როლი | 15-30წმ | 2000 ლარი

ჩვენება თვეში 30,000+
Phone number +995 5995 56 20 21